Có 1 kết quả:

lữ điếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệm ăn, nhà trọ bên đường.

Một số bài thơ có sử dụng