Có 1 kết quả:

lữ du

1/1

lữ du

giản thể

Từ điển phổ thông

đi ngao du, đi du lịch

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “lữ du” 旅遊.