Có 1 kết quả:

lữ quán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Lữ điếm 旅店.