Có 1 kết quả:

lữ quán

1/1

lữ quán

giản thể

Từ điển phổ thông

nhà nghỉ, quán trọ