Có 1 kết quả:

vô liêu

1/1

vô liêu

giản thể

Từ điển phổ thông

buồn bã