Có 1 kết quả:

nhật hậu

1/1

nhật hậu

giản thể

Từ điển phổ thông

mấy hôm nữa, vài hôm nữa, vài ngày sau