Có 1 kết quả:

nhật viên

1/1

nhật viên

giản thể

Từ điển phổ thông

đồng Yên (đồng tiền của Nhật Bản)