Có 1 kết quả:

nhật lịch

1/1

nhật lịch

phồn thể

Từ điển phổ thông

lịch dương, lịch tây