Có 2 kết quả:

nhật bảnnhật bổn

1/2

nhật bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Nhật Bản

Từ điển trích dẫn

1. Nước “Nhật Bổn” 日本 (tiếng Anh: Japan), thủ đô là “Đông Kinh” 東京 (Tokyo). § Cũng gọi là nước “Phù Tang” 扶桑.

Một số bài thơ có sử dụng