Có 1 kết quả:

nhật tiệm

1/1

nhật tiệm

giản thể

Từ điển phổ thông

ngày này qua ngày khác, ngày ngày