Có 1 kết quả:

tảo ta

1/1

tảo ta

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sớm hơn một chút, một lúc trước, lúc nãy