Có 1 kết quả:

tảo hôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy vợ lấy chồng quá sớm.