Có 1 kết quả:

tảo thần

1/1

tảo thần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

buổi sáng sớm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buổi sáng sớm.