Có 1 kết quả:

tảo triều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước dâng buổi sáng.

Một số bài thơ có sử dụng