Có 1 kết quả:

tảo phạn

1/1

tảo phạn

giản thể

Từ điển phổ thông

bữa sáng, bữa ăn sáng