Có 1 kết quả:

ngang quý

1/1

ngang quý

giản thể

Từ điển phổ thông

đắt tiền, xa hoa, có giá