Có 1 kết quả:

ngang thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngẩng đầu lên.