Có 1 kết quả:

côn lôn

1/1

côn lôn

giản thể

Từ điển phổ thông

núi Côn Lôn