Có 1 kết quả:

hôn lễ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “hôn lễ” 婚禮.