Có 1 kết quả:

xuân lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sương mùa xuân. Chỉ ơn vua, như sương mùa xuân thấm nhuần muôn loài cây cỏ.

Một số bài thơ có sử dụng