Có 1 kết quả:

chiêu dương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên năm trong hệ thống thiên văn học thời cổ. ◇Nhĩ nhã 爾雅: “(Thái tuế) tại Quý viết Chiêu Dương” (太歲)在癸曰昭陽 (Thích thiên 釋天) (Năm sao Thái tuế) đóng tại Quý gọi là Chiêu Dương.
2. Tên cung điện nhà Hán. Sau phiếm chỉ cung điện của hậu phi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trời rực rỡ.

Một số bài thơ có sử dụng