Có 2 kết quả:

thì thượngthời thượng

1/2

thì thượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thời thượng, mốt, thời trang

Một số bài thơ có sử dụng

thời thượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thời thượng, mốt, thời trang

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự ưa chuộng ham thích trong một lúc nào đó của nhiều người.

Một số bài thơ có sử dụng