Có 1 kết quả:

yến yến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Êm đềm dịu dàng.

Một số bài thơ có sử dụng