Có 1 kết quả:

hiểu thị

1/1

hiểu thị

giản thể

Từ điển phổ thông

nói cho biết, thông báo cho