Có 1 kết quả:

vãn hôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lập gia đình muộn ( trái với Tảo hôn ).