Có 1 kết quả:

vãn yến

1/1

vãn yến

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiệc buổi chiều, tiệc buổi tối