Có 1 kết quả:

vãn sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người trẻ tuổi sinh sau đẻ muộn. Tiếng tự xưng khi đứng trước người già cả.

Một số bài thơ có sử dụng