Có 1 kết quả:

vãn phạn

1/1

vãn phạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

bữa ăn tối, bữa cơm tối

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bữa ăn chiều.

Một số bài thơ có sử dụng