Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

buổi quá trưa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Buổi quá trưa. ◇An Nam Chí Lược 安南志畧: “Nội quan liêu tọa tây bàng tiểu điện, ngoại quan liêu tọa tây vũ, thực yến, bô thì xuất” 內官僚坐西傍小殿, 外官僚坐西,廡食燕, 晡時出 (Phong tục 風俗) Các quan nội thần ngồi tiểu điện phía tây, các quan ngoại thần ngồi hai bên dãy nhà phía tây, ăn tiệc, quá trưa đi ra.

Từ điển Thiều Chửu

① Buổi quá trưa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(cũ) Buổi quá trưa, giờ thân (sau buổi trưa, khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian buổi chiều, vào khoảng giữa Thân.

Từ ghép 1