Có 1 kết quả:

thần hôn định tỉnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem “định tỉnh” 定省.