Có 1 kết quả:

vãn thượng

1/1

vãn thượng

giản thể

Từ điển phổ thông

vào buổi chiều