Có 1 kết quả:

cảnh khí

1/1

cảnh khí

giản thể

Từ điển phổ thông

1. sự phát đạt, sự thịnh vượng
2. giá cả tăng vọt