Có 1 kết quả:

tạm đình

1/1

tạm đình

giản thể

Từ điển phổ thông

đình chỉ, hoãn, tạm ngưng