Có 2 kết quả:

tạm thìtạm thời

1/2

tạm thì

giản thể

Từ điển phổ thông

tạm thời, nhất thời

tạm thời

giản thể

Từ điển phổ thông

tạm thời, nhất thời