Có 1 kết quả:

huyên lương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “hàn huyên” 寒暄.

Một số bài thơ có sử dụng