Có 1 kết quả:

vựng thuyền

1/1

vựng thuyền

phồn thể

Từ điển phổ thông

say sóng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Choáng váng xây xẩm vì đi thuyền, ý nói say sóng.