Có 2 kết quả:

thử giáthử hạ

1/2

thử giá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kỳ nghỉ hè

thử hạ

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghỉ việc trong mùa nắng. Nghỉ hè.