Có 1 kết quả:

ám hiệu

1/1

ám hiệu

giản thể

Từ điển phổ thông

ám hiệu, ám chỉ, ra dấu, làm hiệu