Có 1 kết quả:

ám sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ hội hoạ, chỉ màu tối.