Có 1 kết quả:

tạm xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng sữa của trẻ con, chỉ mọc trong một thời gian rồi sẽ bị thay thế.