Có 1 kết quả:

bạo liễm hoành chinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thâu thuế hung tợn, đánh thuế ngang ngược. Chỉ thuế má nặng nề.