Có 1 kết quả:

bạo hồng

1/1

bạo hồng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cơn lũ đột ngột, cơn lũ bất ngờ