Có 1 kết quả:

bạo phát

1/1

bạo phát

phồn thể

Từ điển phổ thông

bùng nổ bất ngờ, xảy ra bất ngờ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở nên giàu sang vinh hiển quá nhanh chóng.