Có 1 kết quả:

xiêm la

1/1

xiêm la

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Xiêm La (Thái Lan)