Có 1 kết quả:

xiêm la

1/1

xiêm la

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Xiêm La (Thái Lan)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cũ của nước Thái Lan ngày nay.

Một số bài thơ có sử dụng