Có 1 kết quả:

sái thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phơi sách ra nắng cho khỏi ẩm mốc — Cũng chỉ dáng điệu nằm vườn lười biếng. Sách Thế thuyết chép rằng, ngày 7 tháng 7 âm lịch, Quách Long nằm phơi bụng dưới nắng, có người hỏi thì họ Quách đáp rằng: » Ta phơi sách « ( ý nói sách vở chứa hết trong bụng, phơi bụng tức phơi sách ).