Có 1 kết quả:

khúc tuyến

1/1

khúc tuyến

giản thể

Từ điển phổ thông

theo đường cong, đường vòng