Có 1 kết quả:

thư trác

1/1

thư trác

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái bàn viết, bàn làm việc