Có 1 kết quả:

nguyệt lượng

1/1

nguyệt lượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ánh trăng, ánh sáng của Mặt Trăng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ánh sáng của mặt trăng.