Có 1 kết quả:

nguyệt thỏ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con thỏ trong mặt trăng, chỉ mặt trăng.

Một số bài thơ có sử dụng